Page 3 of 11

Pampers – “Hello Baby”

Var med och produktionsledde Monterosas arbete med Pampers app “Hello Baby”. Uppdatering och “portning” från iPad till iPhone och Android.

Aftonbladet – “Flip”

Flip är en fin liten Monterosa-iPad-app-produktion där jag var med och produktionsledde några uppdateringsomgångar.

Tradera

Monterosa har skapat och sköter underhållsarbetet på Traderas iPhone- och Android-app. Jag var med i ett antal uppdateringsomgångar.

Cancerfonden – “1 av 3 får cancer men alla drabbas”

Produktionsledde skapandet av en Facebook-app för Cancerfonden. Aktiviteten gick ut på att användaren kunde skapa och skicka fina bilder med uppmanande eller tänkvärda textbudskap till de man känner. Både personer som drabbats av cancer eller av andra anledningar behöver en… Continue Reading →

Ikano – “Skipp”

Skipp är en app från Ikano, skapad av Monterosa. Jag produktionsledde framtagandet av  POS-material för appen; broschyr, broschyrställ och poster. Original skapades av Anders Modén.

Coop – “Festivalfajten”

Monterosa skapade en app för Coop i deras egenskap av sponsor till Melodifestivalen – “Festivalfajten”. En klassisk frågequiz som vi spetsat med riktigt bra vinster som delades ut varje dag under spelets gång. Appen finns både till iPhone och Android…. Continue Reading →

Kjell & Company

Monterosa har skapat en enkel “reader-app” för iPad åt Kjell & Company. Jag produktionsledde några mindre uppdateringssvängar av appen.

Som en service till Svenska Volkswagen Servicemarknads kunder (det vill säga alla ägare av Audi, Seat, Skoda och Volkswagen) skickar vi ut html-mail som varnar för första snön. Så att kunderna har en chans att hinna agera, och förhoppningsvis köpa… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2019 Pliff — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑