Category Farsta Centrum

Produktion av ny site för Farsta Centrum, vilken även omfattar en mobil version samt ett enkelt intranät. Jag ansvarade för produktionsledning och gjorde delar av designarbetet, tillsammans med Danne. More Media gjorde den teknisk lösningen, på Drupal-plattformen.

© 2024 Pliff — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑