Pliff är Anders Mjöbring och hjälper – eller, egentligen hjälpte – dig med webbprojekt- och webbproduktionsledning, webbplatser, kampanjsiter, förstudier, banners, gränssnittsutformning, digital design, integrering i publiceringssystem och teknisk idéförfining.
Och sånt.
Jag är numera projektledare på Fjord i Stockholm, och driver därför ingen aktiv, egen verksamhet.

Pliff/Anders Mjöbring
Charlottendalsvägen 20
134 39 Gustavsberg
0730 51 34 55
anders@pliff.se

Twitter
Pinterest
LinkedIn

Anders Mjöbring

"Och varför heter företaget 'Pliff'?"
 – Jo, det ska jag berätta; när vår son var kanske 3 år gammal och ville att något skulle ske nu alldeles med en gång förstärkte han sitt 'nu' med ett 'pliff''. Alltså, om du vill att något ska ske med en gång, säg: 'pliff, nu!'