Vi stöttade ett stort svenskt möbelföretag i deras skapande av ett internverktyg för ’best practice’ online. Verktyget ska visa hela organisationen exempel på vad som fungerar. Exempel som är testade med ett bra resultat både ur affärs- och användarsynpunkt.