Hej där!

Sticky post

Pliff är Anders Mjöbring, numera “senior project manager” (flott titel, va?) på Fjord, och det här är ett urval arbeten som jag gjort eller på något sätt varit delaktig i. Högt och lågt, stort och smått, vitt och brett.

Internverktyg för stor möbeltillverkare

Vi stöttade ett stort svenskt möbelföretag i deras skapande av ett internverktyg för ’best practice’ online. Verktyget ska visa hela organisationen exempel på vad som fungerar. Exempel som är testade med ett bra resultat både ur affärs- och användarsynpunkt.

Save the Children – “Collective Impact”

Fjord ansvarade för att strukturera innehållet (på ett mer pedagogiskt sätt, med ett utifrån-in-perspektiv) och skapa en enkel grafisk profil för Save the Children/Rädda Barnens webbplats för “Collective Impact”. En modell som fungerar som ett effektivt verktyg för att skapa… Continue Reading →

“Client Data Protection”-verktyg

Uppdatering av gränssnittet på Accentures ”CDP”-verktyg (Client Data Protection). Ett verktyg som säkerställer att all kunddata hanteras på ett korrekt och betryggande sätt. Verktyget var tidigare enbart byggt med ett tekniskt perspektiv, inte med användaren i centrum. Skillnaden efter uppdateringen… Continue Reading →

Systembolaget – koncept #2

Fjord tog fram konceptidéer, utförde användartester och skapade en enkel prototyp kring temat “medveten konsumtion”.

Proof of concept – röststyrd kundtjänst

Vi skapade en enkel prototyp, för en svensk storbank, för att visa hur en röststyrd kundtjänstfunktion skulle kunna fungera.

Systembolaget – koncept #1

Fjord skapade ett koncept, med en klickbar prototyp, på uppdrag av Systembolaget för att ta ett första steg mot en mer personaliserad onlinetjänst.

Save the Children – uppföljningstjänst

Fjord har i flera etapper skapat en tjänst för svenska Rädda Barnen/Save the Children som ska hjälpa dem att följa upp de insatser de gör för ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Genom att samla in data från en undersökningsapp, hantera… Continue Reading →

Norwegian Refugee Council

Fjord har i flera steg hjälpt den norska hjälporganisation Norwegian Refugee Council med digitala tjänster. Första konceptet var kring “case-hantering” för hjälparbetare som stöttar människor i flyktingläger med legal hjälp: person- och födelsebevis, myndighetskontakter, med mera.

« Older posts

© 2024 Pliff — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑