Uppdatering av gränssnittet på Accentures ”CDP”-verktyg (Client Data Protection). Ett verktyg som säkerställer att all kunddata hanteras på ett korrekt och betryggande sätt.

Verktyget var tidigare enbart byggt med ett tekniskt perspektiv, inte med användaren i centrum. Skillnaden efter uppdateringen kommer att bli väldigt stor – gränssnittet kommer nu att bli betydligt enklare, smidigare, mer logiskt, byggt med utgångspunkt i användarens perspektiv.