Fjord ansvarade för att strukturera innehållet (på ett mer pedagogiskt sätt, med ett utifrån-in-perspektiv) och skapa en enkel grafisk profil för Save the Children/Rädda Barnens webbplats för “Collective Impact”. En modell som fungerar som ett effektivt verktyg för att skapa ekosystem mellan olika aktörer, som i sin tur gör det möjligt att skapa långsiktig samhällsförändring.
collectiveimpact.global