Fjord har i flera etapper skapat en tjänst för svenska Rädda Barnen/Save the Children som ska hjälpa dem att följa upp de insatser de gör för ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Genom att samla in data från en undersökningsapp, hantera den i PowerBI och visualisera den på en enkel site kan slutsatser dras kring effekt, utfall, med mera. Accenture i Riga stod för utvecklingen av appen, Mobgen i Holland/Spanien för siteutveckling och Fjord för vision, koncept, design och projektledning.