Category Fjord

Internverktyg för stor möbeltillverkare

Vi stöttade ett stort svenskt möbelföretag i deras skapande av ett internverktyg för ’best practice’ online. Verktyget ska visa hela organisationen exempel på vad som fungerar. Exempel som är testade med ett bra resultat både ur affärs- och användarsynpunkt.

Save the Children – “Collective Impact”

Fjord ansvarade för att strukturera innehållet (på ett mer pedagogiskt sätt, med ett utifrån-in-perspektiv) och skapa en enkel grafisk profil för Save the Children/Rädda Barnens webbplats för “Collective Impact”. En modell som fungerar som ett effektivt verktyg för att skapa… Continue Reading →

“Client Data Protection”-verktyg

Uppdatering av gränssnittet på Accentures ”CDP”-verktyg (Client Data Protection). Ett verktyg som säkerställer att all kunddata hanteras på ett korrekt och betryggande sätt. Verktyget var tidigare enbart byggt med ett tekniskt perspektiv, inte med användaren i centrum. Skillnaden efter uppdateringen… Continue Reading →

Systembolaget – koncept #2

Fjord tog fram konceptidéer, utförde användartester och skapade en enkel prototyp kring temat “medveten konsumtion”.

Proof of concept – röststyrd kundtjänst

Vi skapade en enkel prototyp, för en svensk storbank, för att visa hur en röststyrd kundtjänstfunktion skulle kunna fungera.

Systembolaget – koncept #1

Fjord skapade ett koncept, med en klickbar prototyp, på uppdrag av Systembolaget för att ta ett första steg mot en mer personaliserad onlinetjänst.

Save the Children – uppföljningstjänst

Fjord har i flera etapper skapat en tjänst för svenska Rädda Barnen/Save the Children som ska hjälpa dem att följa upp de insatser de gör för ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Genom att samla in data från en undersökningsapp, hantera… Continue Reading →

Norwegian Refugee Council

Fjord har i flera steg hjälpt den norska hjälporganisation Norwegian Refugee Council med digitala tjänster. Första konceptet var kring “case-hantering” för hjälparbetare som stöttar människor i flyktingläger med legal hjälp: person- och födelsebevis, myndighetskontakter, med mera.

« Older posts

© 2024 Pliff — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑