Redesign och uppdatering av minicall.se. Nytt administrationsgränssnitt implementerades också.