Skapade enkel men skön flash-site för arkitektstudion Widjedal Racki Bergerhoff. Hade en idé om att “rita upp” bilden med outlines…