Har skapat ny site för fastighetsförvaltningsbolaget UBC. Siten är byggd i Drupal och innehåller bland annat ett “digitalt styrelserum” för anslutna bostadsrättsföreningar. Upplägget (och Drupal) möjliggör att flera olika roller på UBC kan logga in med olika grad av rättigheter att förändra uppgifter på siten (redaktör, förvaltare, personal), samt att UBCs kunder kan logga in i egenskap av bostadsrättsförening, samfällighetsförening, byggföretag, osv. More har byggt det tekniska.
Siten har senare genomgått lite splittrande design-förändringar utanför min kontroll, bland annat vid namnbyte.