Skapade ny design och implementerade konstnärsduon Bigert & Bergströms site i ett CMS (Drupal). Målet var att ge bilder på verken utrymme och låta gränssnittet stå tillbaka.
Teknisk produktion av More.