JohnérEtt John Doe-projekt där jag ansvarade för re-design av bildbyrån Johnérs site, både vad det gäller produktionsledning och designarbetet. Ganska komplext då siten ska sätta bilderna i fokus, vara användarvänlig och fungera i flera olika språk- och landsversioner. Designarbetet fullföljdes aldrig och siten uppdaterades bara delvis.