medborgarskolan-appJohn Doe skapade en app för Medborgarskolan. En enkel men snygg och skön quiz-app.
Den ursprungliga tanken var att app-funktionalitet även skulle finnas på webben men bantades av budgetskäl. Jag ansvarade för projekt- och produktionsledning, Dempsey stod för teknik och design.