Skapade logotyp, grafisk profilen och en enkel “broschyrsite”. Ljuniq är ett teknikkonsultföretag inom produktutveckling, avknoppat från tunnplåtsföretaget Ljungsarps. (Företaget har bytt VD och site under våren 2014.)