Gjorde ett antal porträtt (i Illustrator) av de anställda på Steen & Ström till en företagspresentation.