John Doe skapade en iPhone-app till Norrmejeriers kampanj “Gör Gott-generatorn“. Utgångspunkten var att hjälpa till att variera de mest tillagade rätterna i Norrland. Byrån Monterosa stod för produktionen.