Monterosa skapade en app för Coop i deras egenskap av sponsor till Melodifestivalen – “Festivalfajten”. En klassisk frågequiz som vi spetsat med riktigt bra vinster som delades ut varje dag under spelets gång. Appen finns både till iPhone och Android. Det skapades också ett enkelt CMS där kunden matade in frågor till quizet. Min roll var produktionsledarens.