Fjord skapade en prototyp för ett ’dashboard’ för en stor nordisk bank.