Monterosa har skapat och sköter underhållsarbetet på Traderas iPhone- och Android-app. Jag var med i ett antal uppdateringsomgångar.