Flip är en fin liten Monterosa-iPad-app-produktion där jag var med och produktionsledde några uppdateringsomgångar.