Var med och produktionsledde Monterosas arbete med Pampers app “Hello Baby”. Uppdatering och “portning” från iPad till iPhone och Android.